ENGLAND (Angloland) TOM-DİCK-HARRY

ENGLAND

/// Alper MUTLU \\\

► Merhaba!
► Bugün, tarihteki bir insan göçünün İngilizceye kattığı harika bir kelimeyi paylaşacağım sizlerle.

► TOM, DICK, AND HARRY!!

► Günümüz Almanya’sının kuzeyinde, zamanında ‘’CERMENYA’’ olarak adlandırılan bölgede yaşayan Cermen halkından bir grup, bazı sebeplerden dolayı göç etmeye başladı.

► Bu gruptan bir kısım insana ileride ‘’ANGLOSAKSON’’ denilecekti.

► Anglosaksonların göç sonunda yerleştikleri yeni yere ise ‘’ANGLOLAND’’ denilmeye başlandı. Zaman içerisinde ANGLOLAND kelimesi okunuş değişikliklerine uğrayarak ENGLAND haline bürünmüştür.

► Anglosaksonlar savaş ve ticari hayat başarılarını gittikçe arttırınca bölge, dışarıdan göç almaya başladı.

► Yeni gelen insanları benimsemeyen Anglosaksonlar, onları dışlamaya başladılar.

► Yeni gelen bu göçmenler ise bu dışlanmaya kendilerince bir çözüm buldular. ► Anglosaksonların en çok kullandıkları Tom, Dick, Harry ve Harry gibi isimleri yeni doğan bebeklerine vermeye başlamak! Bu şekilde göçmen olduklarını gizleyeceklerdi.

► Bu yöntem, halkın %80 gibi büyük bir kısmının aynı isimlere sahip olmasına neden oldu. Bu yüksek oran sonucu halk arasında yeni bir kelime doğdu.

► Aynı Türkçedeki gibi: AYŞE, FATMA, HAYRİYE : Herkes TOM, DICK and HARRY : Everyone / Herkes

► I SAW TOM, DICK, and HARRY at the party yesterday. // Dün, partide HERKESİ gördüm.

Yazan: Alper MUTLU

Alper MUTLU’nun sosyal medya hesapları:

Bir Yorum Bırakın