Notlarımdan..

/// Emrah TOPAL \\\

Gözümüz yollara tutsak
Menzil görünür belki, özlemi unutursak
Kapıları mecnun tutsa
Kepenkleri Leyla indirse yere
Gitmek olmasa mesela, şu destansı ellere

İç kırıklarımıza şarkı söylemek yerine
Derine insek, Yusuf ile hasbihale
Yakuba selam verirken kalplerimiz
Bir tevafuk vaktin de denk gelsek biz

Ölüm güzel bir an olarak bitirse kahrı, kederi
Biz zaten faniyiz, terk-i diyar ederiz
Gel Baki bir ahir den bahsedelim
Hapsedelim gönlümüzü önce İslam ile
Sonra lisan ile ömrümüzü devredelim

Adımıza salâlar okunsa
Ve dokunsa fatihalar ruh i mekanımıza

Elif miktarı sevsek ya
Cezm olsak bir kapı da
Hep şeddelesek sevdamızı
Tecvidlerle kovalasak iblisleri
Ve Hak’ ile tamamalasak miracımızı

Gel sen Fatıma ol
Ben Ali

Gerçek kılsın Rabbim, kurduğumuz her hayali

Yazan: Emrah TOPAL

Emrah TOPAL’ın sosyal medya hesapları: