Yazım Arşivi

PHERISHTAH & Yazım Arşivi / Fani dünyanın cennetine hoş geldiniz. Burada okurlarımız için olabildiğince üst kalibre metinler ve objektif fikirler sunmaktayız. Ana amacımızın okurlarımıza destek sağlamak olduğu bu yoğun ve dopdolu mecrada sizleri ruhunuzla beraber konuk etmekten gurur ve kıvanç duyuyoruz.

Yazım Arşivi

Hem eskiden beri var olan kült ve profesyonel hem de hayatının merkezini yazmaya adamış amatör ancak heyecanlı yazarlarımızla burada mümkün mertebe geniş bi yazım arşivi oluşturduk. Sürekli olarak kendini yenileyebilen, günümüz dinamiklerine ayak uydurabilmiş ve bi yandan da yazım tarihinin temellerinden kopmayan bir alan yaratmayı hedefliyoruz. Bunun için de her an canla başla çalışacağımızın garantisini vermekteyiz.

Çoğunlukla nesnel ancak yerine göre de öznel metinlere ev sahipliği yapacak olan bu alan hem sizlerin yetenekleri hem de bizlerin emeğiyle klişeleşmiş benzerlerinden sıyrılmayı ve bu alanda öncü olmayı hedeflemektedir. Bizlere nesnel olarak sunulmuş metinleri tekrar tekrar gözden geçirerek kesinliğinden emin olmadığımız hiçbir kelimeye yer vermeyeceğiz.

Öznel fikirlerinizi ise belli başlı ölçütlerle değerlendirip çoğu zaman fikirlerinize saygı duyarak ancak sığ ve yoz beyinlerden çıkmış yetersiz fikirleri de çöpe atarak herkes için sağlıklı olumlu geliştirici olacağız. Stresten yoğunluktan sinirden daha geniş kapsamlı açıklayacak olursak gündelik yaşamın getirdiği tüm zorluklardan sizi sıyırarak zihninizi günün her anında hafifletmek ve tazelemek için ihtiyacınız olan her şeyi sunacağız. En başta dediğimiz gibi burası sizin cennetiniz.

Yazım Arşivi / PHERISHTAH yazarlarının edebi yazılarını bulabilirsiniz.

Yazım Arşivi

Öykü

Yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara öykü denir.

Şiir

Duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları, imgelerden, simgelerden, söz sanatlarından, ritimden, uyumdan vb. yararlanarak ortaya koydukları, okurda estetik duygular uyandıran yazın ürünü.

Yazım Arşivi / Gezi Yazıları

Eskiden gezi yazılarına “seyahatname-seyahat yazıları” denirdi. Gezip gören insana da seyyah denirdi. Bugün gezen gören kimseye gezgin, onların gezip gördükleri yerleri anlattıkları yazılara da gezi yazıları denmektedir.

Yazım Arşivi / Eleştiri Yazıları

Bir şeye kıymet biçme, o şeyi kıymetlendirme demektir. Aslı Yunanca “Kritikos” kelimesinden gelen “Critic” (hükmetme) karşılığı olarak dilimizde kullandığımız “tenkit” kelimesi “nakd” kökünden türemiştir.

Anı

Kişilerin başından geçen olayları üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazıya aktarmalarıyla oluşan metinlere anı (hatıra) denir. Anılarda anlatılanlar, yazar tarafından yaşanmış ve gözlemlenmiş olaylar olduğundan, anı metinleri en gerçekçi yazı türü olarak kabul edilir. Edebiyat dünyasının en yaygın türlerinden olan anıların önde gelen özelliği, yazarının hayatının belli bir kesitini alması ve çok daha sonraları bunları yazıya aktarmasıdır. Anı bu anlamda konusunu “geçmiş zaman”dan alan yazılardandır.

Makale

Herhangi bir konu hakkında bir gerçeği göstermek, bilgi vermek, bir tezi kanıtlamak ya da bir fikri savunma amacı güderek kaleme alınan yazılar makale olarak adlandırılır. Makalelerde ana temel, fikirdir. Makale yazarları bir konu hakkındaki görüşlerini belirli kanıtlar vasıtasıyla anlatmaya çalışır. Böylece okuyucuları hem bilgilendirmeyi hem de inandırmayı hedefler. Makalelerin amacı, bilgilendirme, açıklama, kanıtlama olabildiği gibi eleştiri de olabilmektedir.

Aforizmalar

Aforizma kelimesi, kimi zaman bir kimi zaman birden fazla cümleden oluşan güzel ve özlü sözleri tanımlamak için kullanılır. Bu sözler duygu, düşünce veya görüşleri kısa ve kararlı bir şekilde anlatmaktadır. Aforizmaların kim tarafından söylendiği genellikle bilinmektedir. Aforizma kelimesi genellikle insanlar tarafından çokça beğenilen, anlam ve duygu yoğunluğu barındıran sözler için yapılan bir tanımlama olmuştur.

Denemeler

Bir insanın herhangi bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşmak amacıyla, kesin hükümlere varmadan, samimi bir üslupla yazdığı yazılara deneme denir.

Gizlilik Politikası

İletişim